ODABERITE I IMPLEMENTIRAJTE 
SAMI GDPR

Videonadzor i fotografiranje ​- 1.250kn

Obavijesti na web stranici - 1.250kn

Privole i evidencije obrade - 1.250kn

Radnopravni odnosi - 1.550kn

Odnosi s izvršiteljima obrade - izvođačima

Prava ispitanika

Obveze voditelja obrade osobnih podataka

VIDEONADZOR I FOTOGRAFIRANJE

Obavijest o video i foto snimanju polaznika događanja, Obrazac zahtjeva ispitanika, Odluka o videonadzoru, Vanjska obavijest o videonadzoru

OBAVIJESTI NA WEB STRANICI

Politika kolačića, obavijesti o uporabi, Politika privatnosti na webu

PRIVOLE I EVIDENCIJE OBRADE

Kada je potrebno imati Privolu i koji su ostali zakonski uvjeti za prikupljanje suglasnosti, Privola ispitanika, Privola za maloljetnu osobu, Obavijest ispitaniku o prikupljenim osobnim podacima, Opoziv privole ispitanika, Evidencije osnova za prikupljanje

RADNOPRAVNI ODNOSI

Izjava o povjerljivosti radnika, Aneks ugovora o radu, Aneks autorskog ugovora, Aneks ugovora o djelu, Zahtjev ispitanika, Upute o rokovima čuvanja osobnih podataka radnika

ODNOSI S IZVRŠITELJIMA OBRADE - IZVOĐAČIMA

Aneks ugovora s izvršiteljem obrade unutar EU koji obrađuje osobne podatke, Sporazum o obradi osobnih podataka s izvršiteljem, Evidencija osobnih podataka i izvršitelja

PRAVA ISPITANIKA

Zahtjev ispitanika - pristup, Prigovor ispitanika, Zahtjev ispitanika - ispravak,  Zahtjev ispitanika - brisanje,  Zahtjev ispitanika - ograničenje obrade,  Zahtjev ispitanika - prijenos,  Zahtjev ispitanika - opoziv, Privola ispitanika, Obavijest ispitaniku o prikupljenim osobnim podacima

OBVEZE VODITELJA OBRADE PODATAKA

Popis osnovnih obveza voditelja obrade osobnih podataka, Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka, Pravilnik o obradi osobnih podataka, Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka, Odluka o imenovanju osoba odgovornih za obradu osobnih podataka, Tehničke i organizacijske mjere