Znate li svoje obaveze u praktičnoj primjeni?

Svaki voditelj i izvršitelj obrade osobnih podataka mora se uskladiti sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, te mora osigurati i dokazati poštivanje svih načela Uredbe u praksi. Svoju usklađenost te poduzete tehničke i organizacijske mjere mora moći dokazati formalnim i neformalnim dokazima.

UPITNIK - ANALIZA STANJA

Početna analiza stanja

Moramo napraviti pregled sadašnjeg stanja u pogledu kategorija osobnih podataka koje prikupljate i iz kojih izvora s kojom osnovom.

Utvrditi postojeći sustav zaštite i upravljanja osobnih podataka.

Određivanje politike privatnosti

Propisivanje pravila postupanja s osobnim podacima, nadležnost i odgovornost za osobne podatke, te utvrđivanje tokova kretanja obrade osobnih podataka. Izrada dodataka postojećim ugovorima, izjava i obrazaca, te evidencije aktivnosti obrade.

Analiza rizika obrade 

Koje kategorije osobnih podataka prikupljate, da li obrada uključuje posebne kategorije osobnih podataka, te koje su prijetnje postojećem sustavu po pitanju sigurnosti.

Implementacija GDPR-a i edukacija

Prilagođavanje procesa i sustava unutar vaše organizacije, provjera usklađenosti s politikom privatnosti te pozitivnim propisima u pogledu zaštite osobnih podataka. Osiguravanje tehničke i informatičke zaštite. Kontinuirana edukacija o zaštiti osobnih podataka.

​Trebate pomoć oko ispunjenja svih obaveza?