Da li poštujete sve svoje propisane obaveze?

Svaki voditelj i izvršitelj obrade osobnih podataka mora biti usklađen sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, te mora osigurati i dokazati poštivanje svih načela Uredbe u praksi. Svoju usklađenost te poduzete tehničke i organizacijske mjere morate moći dokazati formalnim i neformalnim dokazima.

Analiza vaše usklađenosti

Naš tim će izvršiti analizu usklađenosti Vašeg sustava zaštite osobnih podataka sa zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Cilj analize jest utvrditi da li postoji proces i dijelovi procesa koji predstavljaju rizik neusklađenosti. Sukladno prethodnoj analizi predlažemo mjere radi usklađivanja s Uredbom i smanjenja rizika neusklađenosti s zahtjevima iz Uredbe.

Analiza rizika obrade 

Koje kategorije osobnih podataka prikupljate, da li obrada uključuje posebne kategorije osobnih podataka, te koje su prijetnje postojećem sustavu po pitanju sigurnosti.


Interni akti

Stupanjem na snagu Uredbe, obveznici iz Uredbe trebali su usvojiti set internih pravila i procedura sukladno svojim potrebama i svom sustavu obrade osobnih podataka. Revidiramo Vaše interne akte u skladu s Uredbom te predlažemo odgovarajuće  dopune i izmjene istih, odnosno usvajanje potrebne interne dokumentacije kako biste zadovoljili stroge zahtjeve Uredbe. 

Implementacija GDPR-a i edukacija

Prilagođavanje procesa i sustava unutar vaše organizacije, provjera usklađenosti s politikom privatnosti te pozitivnim propisima u pogledu zaštite osobnih podataka. Osiguravanje tehničke i informatičke zaštite. Kontinuirana edukacija o zaštiti osobnih podataka. Radi podizanja svijesti Vaših zaposlenika o važnosti zaštite osobnih podataka predlažemo plan edukacije prilagođen veličini i potrebama Vaše organizacije. 

  

Implementirajte brzo i povoljno
Javite nam se na podrska@superb-gdpr.eu,  m. 098 658 507

Ovdje ćete pronaći tekst Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka: